Kalite Politikamız

  • Eğitim ve bilinçlendirmeye gereken önem ve hassasiyeti göstererek personel kalitesini ve memnuniyetini arttırmayı,
  • Tüm birimlerde sürekli gelişme ve iyileştirmeyi uygulayarak, kaynakların etkili kullanmasını sağlamayı,
  • Ürünlerimizi sunarken, ulusal ve uluslararası standart ve mevzuat şartlarına uyarak, müşteri ihtiyaç ve beklentilerine cevap vermeyi,
  • Tedarikçi firmalarla çözüm ortaklığına giderek karşılıklı fayda esaslı bir anlayış içinde çalışmayı,
  • ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEM STANDARDI’nın gereklerini yerine getirmeyi ve etkinliğini sürekli iyileştirmeyi,

Firmamız taahhütte bulunduğu kalite politika ve hedeflerinin uygulamasının sürekli takipçisi olmayı kendimize görev biliriz.

Back to Top

2018 Yılı itibariyle E-Ticaret Satış Yetkilimiz "Bebegold.com.tr"dir. Kapat